Search
Close this search box.

Home

Models

Cart

Account

About Philomesh Funding

(RO)

PHILOMESH SRL este o întreprindere finanțată din fonduri europene prin proiectul Arhitecții Inovării (ID 142130) în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, apelul „Innotech Student”.

„Arhitecții Inovării” este un program de accelerare de afaceri adresat studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la arhitectură și specialități conexe derulat de fonduri-structurale.ro, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația Nod Makerspace în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023.

În cadrul programului, PHILOMESH SRL a primit în 2022 o finanțare nerambursabilă 100% în valoare de 190.116,00 lei.

Obiectivul principal al afacerii este dezvoltarea unei platforme de modele 3D în domeniul vizualizării de arhitectură, ajutând creatorii de orice fel să poată spune povești captivante folosind arta și lumea vizualizării de arhitectură. 

(ENG)

PHILOMESH SRL is an enterprise funded by European funds through the Innovation Architects project (ID 142130) within the Human Capital Operational Program 2014 – 2020, the “Innotech Student” call.

“Innovation Architects” is a business acceleration program aimed at architecture students, master’s and doctoral students, and related specialties, carried out by fonduri-structurale.ro, the University of Architecture and Urbanism “Ion Mincu,” and the Nod Makerspace Association from December 2021 to December 2023.

As part of the program, PHILOMESH SRL received 100% non-refundable funding of 190,116.00 lei in 2022.

The main objective of the business is to develop a 3D modeling platform in the field of architecture, helping creators of all kinds to tell captivating stories using art and the world of architecture visualization.